Prawo

Kryminalistyka - nowe technologieKryminalistyka a nowe technologie

Nowe technologie są niewątpliwie wielką szansą dla rozwoju ludzkości w ogóle, jak również poszczegól

Stłuczka samochodówStłuczka, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i co dalej?

Kolizja, stłuczka czy wypadek to zawsze niezwykle stresująca sytuacja dla osoby, która bierze udział

Otwarcie testamentuZabezpieczenie masy spadkowej przed otwarciem testamentu

Zabezpieczenie masy spadkowej przed otwarciem testamentu Istnieje gro osób, które na sprawach dziedz

Rozwód - kredyt małżeńskiRozwód - kto spłaca kredyt małżeński?

Piękne chwile za nami. Miłość początkowo tak gorąca, wygasła i małżonkowie zaczęli się od siebie ods

Dziedziczenie - prawo spadkoweDziedziczenie bez ryzyka i strat, czyli zmiany w prawie spadkowym

Zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie z dniem 18 października 2015 roku, w znaczący sposób

Przestrzeganie umowyPrzestrzeganie umowy

Podpisując jakąkolwiek umowę, na przykład z pracodawcą, czy też z operatorem telefonii komórkowej, m

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest najważniejszym organem sądowniczym UE. Ma on swoją s

Administracja samorządowaWyzwania przywództwa organizacyjnego w nowoczesnej administracji samorządowej

Na początek należy zdefiniować, co to jest administracja. Można rozumieć to pojęcie jako zbiór praco

Sprawy spadkoweSprawy spadkowe - podważenie testamentu

Testament spisany w formie aktu notarialnego, czyli tzw. "testament notarialny" jest jedną z najbard

Wymiar sprawiedliwości w PolsceWymiar sprawiedliwości w Polsce

Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest obok władzy wykonawczej i ustawodawczej trzecią władzą powołaną

Samorząd lokalnyPodstawowe zasady działania samorzadów lokalnych

Samorząd lokalny jest instytucją, która działa we wszystkich systemach demokratycznych i posiada on

Grupy społeczneGrupy społeczne - definicja, podział

Grupy społeczne to ludzie, których łączą silne więzi społeczne. Nie każda zbiorowość będzie jednak g

TestamentSpadek - rodzaje testamentu

Spisanie testamentu jest czynnością prawną, która umożliwia dysponowanie swoim majątkiem na wypadek

Definicja naroduDefinicja narodu - koncepcje

Naród ma wiele definicji, dla każdego znaczy on coś innego. Pod względem prawnym wyróżnia się jednak

DoktrynaDoktryna - definicja, rodzaje

Doktrynę można rozpatrywać na dwa sposoby w ujęciu szerokim oraz wąskim. W ujęciu szerokim doktryna

Niekaralna korupcjaNiekaralna korupcja - kiedy?

Korupcja, inaczej zwana też łapówkarstwo czy przekupstwo. Ludzie nadużywają stanowiska publicznego w

Etyka zawodowaEtyka zawodowa urzędnika państwowego

Urzędnik państwowy to ważne i odpowiedzialne stanowisko pracy, dlatego osoba będąca na tym stanowisk

RecydywaRecydywa i jej przyczyny

Recydywą nazywamy sytuację, gdy osoba, która odbyła karę pozbawienia wolności po raz kolejny trafia

PrawoCzym jest prawo? Prawo stanowione, naturalne i zwyczajowe

Zastanawiając się, czym jest prawo, zapewne pierwszym skojarzeniem będą skodyfikowane normy, za któr

Zakłady karneTypy zakładów karnych w Polsce

W Polsce wyróżniamy trzy podstawowe typy zakładów karnych. Więźniowie mogą odbywać karę pozbawienia

Prawo rodzinneCzym jest prawo rodzinne? Pojęcia, podział, zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Prawo to, d

Prawo karnePrawo karne - materialne, procesowe, wykonawcze

Prawo karne można podzielić na trzy części: prawo karne materialne - Jest to zespół norm prawnych, k

Prawo karneCo to jest przestępstwo? Zagadnienia z Prawa Karnego

Definicja przestępstwa - właśnie to pojęcia sprawia wielu osobom (w tym studentom) sporo trudności.D

Prawo karnePrawo karne - sens kary

W metodach walki o prawo i porządek w państwie kluczową rolę odgrywa kara za wszelkie przestępstwa.

Odpowiedzialność karnaOdpowiedzialność karna spółki z o.o.

Dla odpowiedzialności karnej przedsiębiorców nie ma znaczenia, że niektórzy z nich prowadzą działaln

Postępowanie cywilneCechy czynności procesowych stron postępowania cywilnego

Specyficzne cechy czynności procesowych stron postępowania cywilnego.Poniżej cechy, jakimi charakter

Koncepcja dobrego rządzeniaPrawo do dobrej administracji - koncepcja dobrego rządzenia

Dobre rządzenie oznacza podejmowanie decyzji i działań, które angażują wszystkie zainteresowane stro

Prawo karneCzym jest prawo karne? Pojęcia, podział, funkcje, źródła prawa

Prawo karne to zbiór przepisów, jasno definiujących czyny zabronione a także konsekwencje ich popełn

WiktymologiaWiktymologia - rola ofiary w genezie przestępstwa

Badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa zajmuje się dziedzina kryminologii - wiktymologia. Jej i