Prawo karne - materialne, procesowe, wykonawcze

Prawo karnePrawo karne można podzielić na trzy części:

  1. prawo karne materialne - Jest to zespół norm prawnych, które określają jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie kary grożą w przypadku ich popełnienia.
  2. prawo karne procesowe - Prawo to obejmuje zespół norm prawnych, które regulują postępowanie sądów w procesie karnym. W tym przypadku celem jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
  3. prawo karne wykonawcze - Jak sugeruje nazwa obejmuje zespół norm prawnych, które regulują tryb wykonywania kar za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych.

Kodeks karny składa się z trzech części:

  1. Ogólna - zawiera podstawowe pojęcia prawa karnego np. zasady odpowiedzialności karnej.
  2. Szczególna - część ta zawiera przepisy prawne odnoszące się do konkretnych rodzajów przestępstw.
  3. Wojskowa - w tej części znajdują się tylko przepisy odnoszące się do żołnierzy.

Można wyróżnić jeszcze kodeks karny skarbowy, który określa:

  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • tryb postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Sprawy karne