Prawo karne - materialne, procesowe, wykonawcze

Prawo karnePrawo karne można podzielić na trzy części:

 1. prawo karne materialne - Jest to zespół norm prawnych, które określają jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie kary grożą w przypadku ich popełnienia.
 2. prawo karne procesowe - Prawo to obejmuje zespół norm prawnych, które regulują postępowanie sądów w procesie karnym. W tym przypadku celem jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
 3. prawo karne wykonawcze - Jak sugeruje nazwa obejmuje zespół norm prawnych, które regulują tryb wykonywania kar za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych.

Kodeks karny składa się z trzech części:

 1. Ogólna - zawiera podstawowe pojęcia prawa karnego np. zasady odpowiedzialności karnej.
 2. Szczególna - część ta zawiera przepisy prawne odnoszące się do konkretnych rodzajów przestępstw.
 3. Wojskowa - w tej części znajdują się tylko przepisy odnoszące się do żołnierzy.

Można wyróżnić jeszcze kodeks karny skarbowy, który określa:

 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • tryb postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

  Komentarze

  Kasia
  Prowadzę swoją kancelarię już długi czas, jednak chciałam poszerzyć swoje kompetencje i wybrałam się na studia podyplomowe na kierunek prawo karne materialne i procesowe na WSKZ. Materiału są naprawdę świetnie przygotowane merytorycznie. Dodatkowo łatwo pogodzić naukę z codziennymi obowiązkami, bo studia prowadzą online.