Socium

Co to jest sekta? Cechy, rodzaje sekt

SektaPojęcie sekty jest dość ciężkie do zdefiniowania. Główną przyczyną jest to, że każda z nich jest inna, opiera się na odmiennych wierzeniach oraz to, że ciągle się zmieniają, dochodzą nowe itp. Najprawdopodobniej słowo "secta" pochodzi od łacińskiego wyrazu "sequi", co oznacza "iść, podążać za kimś" lub od słowa "secare", czyli "odciąć się od kogoś".

Więcej…

 

Zaburzenie osobowości lękliwej (unikającej)

Osobowość lękliwaSystemy diagnostyczne zaburzeń psychicznych: ICD-10 i DSM-5 ujmują osobowość unikającą. Przy czym w ICD-10 oficjalna nazwa brzmi osobowość lękliwa (unikająca) i jest kodowana pod nr F60. 6. Natomiast DSM-5 ujmuje problem jako unikowe zaburzenie osobowości.

Więcej…

   

Typy państw, ustroje

Typy państwTypy i ustroje państw. Typ danego państwa determinuje klasa społeczna w której imieniu i interesie sprawowana jest władza państwowa. Przez typ państw rozumiano całokształt cech państwa wyrażający jego klasowy charakter.

Wyróżnia się 4 typy państw - państwo niewolnicze, państwo feudalne, państwo kapitalistyczne oraz państwo socjalistyczne.

Więcej…

 

Czym jest społeczeństwo ryzyka?

Społeczeństwo ryzykaPrawdopodobnie większość współczesnych ludzi dostrzega diametralne różnice, jak różnią współczesny świat od świata istniejącego w przeszłości i nie chodzi tu wyłącznie o daleką przyszłość (setki czy tysiące lat wstecz), a zatem znaną wyłącznie z filmów czy edukacji szkolnej, lecz także o czasy stosunkowo nowe i przeszłość, którą sami pamiętają lub pamiętali ich rodzice. Różnice rzeczywiście są dostrzegalne na pierwszy rzut oka - przede wszystkim w zakresie postępu technologicznego. Istnieją jednak także inne zjawiska, które dla wielu ludzi mogą pozostać niezauważone, mimo że dostrzegają ją naukowcy. Zjawiskiem takim jest istnienie tzw. społeczeństwa ryzyka.

Więcej…