Dziecko na rowerze w strefie zamieszkania oraz na ulicy

Dziecko na rowerzeZabawa na świeżym powietrzu jest istotną częścią życia każdego dziecka. Jest to w gruncie rzeczy niezbędny element prawidłowego rozwoju malucha. Z drugiej strony wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że na zewnątrz czyha na naszą pociechę wiele niebezpieczeństw. W jaki sposób można ich uniknąć?

Możemy zminimalizować ryzyko bezwzględnie przestrzegając obowiązujących przepisów. W pierwszej kolejności należy je jednak poznać i przeanalizować.

Dziecko a rower

Rower jest nieodłącznym elementem zabaw dziecka. To doskonała forma aktywności fizycznej. Niemniej jednak jest to także niebezpieczny środek lokomocji. Jeśli pozwalamy dziecku na samodzielne wyprawy rowerowe, to w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, jakie regulacje w tym względzie nakłada na nas kodeks drogowy.

Przepisy ogólne

Jak łatwo zauważyć w kodeksie zawarty jest pewien zakres obowiązków odnośnie wyposażenia zarówno roweru jak i rowerzysty. Niestety nie znajdziemy wśród nich nakazu noszenia kasku ochronnego. Tak więc niezależnie od wieku rowerzyści nie mają obowiązku posiadania tego elementu. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku dzieci, warto zadbać o zapewnienie takiej ochrony. Z pewnością nie spowoduje to dyskomfortu podczas jazdy, a z drugiej strony może uratować życie młodemu użytkownikowi drogi.

W przypadku rowerzystów poniżej 15 roku życia obowiązkiem jest posiadanie elementów odblaskowych. Muszą się one znaleźć zarówno na rowerze jak i w formie elementów ubrania. Co istotne nakaz ten obowiązuje w przypadku osób poruszających się rowerem poza obszarem zamieszkania.

Dziecko na drodze

Przepisy ruchu drogowego dosyć precyzyjnie określają prawa i obowiązki dziecka podczas poruszania się po drodze. W tej kwestii ustalonych zostało kilka przedziałów wiekowych, w ramach których obowiązują nieco odmienne przepisy. Te okresy graniczne to kolejno:

  • wiek do 7 lat,
  • wiek w przedziale 7-10 lat,
  • wiek w przedziale 10-18 lat.

Jeżeli chodzi o dziecko w wieku do 7 lat, to może ono korzystać z drogi będąc pod opieką innego rowerzysty. Co istotne "opiekun" powinien mieć przynajmniej 10 lat. Osoba ta, z założenia, powinna posiadać kartę rowerową, prawo jazdy lub mieć ukończone 18 lat. Jak wygląda sytuacja w przypadku chodnika? Jak mówią przepisy dziecko w wieku do 7 lat może poruszać się tą częścią drogi samodzielnie.

Ciekawa sytuacja ma miejsce w przypadku dzieci w wieku 7-10 lat. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia ze swego rodzaju luką prawną. Po prostu brak jest konkretnych regulacji dotyczących dzieci w tym przedziale wiekowym. Na podstawie analizy pozostałych przepisów możemy wnioskować, że osoba w tym wieku nie może samodzielnie poruszać się po drodze. Aby mieć taką możliwość musi posiadać kartę rowerową, o którą można się starać po ukończeniu 10 lat. Możemy zatem założyć, że dziecko w wieku 7-10 lat może, analogicznie jak w przypadku dziecka poniżej 7 roku życia, poruszać się po drodze pod opieką osoby starszej.

Do rozpatrzenia pozostał nam jeszcze trzeci przypadek, a więc dziecko powyżej 10 roku życia. Osoba w tym wieku może poruszać się po drodze bez opieki. Warunkiem w tym przypadku jest posiadanie karty rowerowej. W przypadku braku tego typu uprawnień konieczna jest obecność opiekuna, a więc osoby starszej, posiadającej co najmniej kartę rowerową.

Poruszanie się w strefie zamieszkania

Strefa zamieszkania jest obszarem szczególnym. Wyznacza się ją najczęściej w obrębie osiedli lub większych blokowisk. Na tym obszarze piesi mogą poruszać się dosyć swobodnie. I chodzi tu zarówno o chodnik jak i drogę. W strefie zamieszkania to piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. A jak sytuacja wygląda w przypadku dzieci na rowerze? Otóż dzieci w wieku do 7 lat są w strefie zamieszkania traktowani jak piesi. Mogą poruszać się samodzielnie, bez opiekuna, i to zarówno po drodze jak i chodniku. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dzieci posiadających kartę rowerową (powyżej 10 lat). Oczywiście mogą się one poruszać w obrębie strefy zamieszkania, ale z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pieszych. Strefa zamieszkania to obszar o wysokim stopniu swobody dla pieszych. Z drugiej strony przepisy ograniczają tutaj prawa kierujących pojazdami. Muszą oni bezwzględnie podporządkować się nakazowi ustąpienia pierwszeństwa.

Każdy rodzic powinien znać i bezwzględnie przestrzegać przepisów, jakie dotyczą poruszania się małego dziecka na rowerze. Jednocześnie opiekunowie powinni dopilnować, aby ich pociechy nie tylko znały, ale i przestrzegały praw i obowiązków jakim podlegają na drodze. Tylko w ten sposób możemy sprawić, aby nasze dziecko nie tylko świetnie się bawiło podczas jazdy na rowerze, ale także było w 100% bezpieczne.

Źródło: www.asport-junior.pl.

Komentarze