Typy zakładów karnych w Polsce

Zakłady karneW Polsce wyróżniamy trzy podstawowe typy zakładów karnych. Więźniowie mogą odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie otwartym, półotwartym oraz zamkniętym. Ostatni jest przeznaczony dla recydywistów oraz osób, które popełniły zbrodnię, a ich zachowanie może być niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.

Zakład karny zamknięty jest najbardziej rygorystyczny i wyklucza samodzielne działanie. Skazani zatrudnieni poza zakładem karnym podlegają pełnemu konwojowaniu. Dodatkowo nie mogą opuszczać celi bez nadzoru, a korzystać mogą tylko z zajęć i szkoleń odbywających się na terenie więzienia.

Drugim typem jest zakład karny półotwarty. Zapewnia on większa swobodę oraz możliwość opuszczenia więzienia na przepustkę. Jest on przeznaczony dla osób, które popełniły przestępstwo nieumyślne lub odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności. Znajdziemy tam też osoby, które zdecydowały się na odbywanie kary w systemie programowego oddziaływania w ramach, którego pracują oraz podejmują inne czynności mające na celu resocjalizację.

Zakład typu półotwartego zapewnia również możliwość trzech widzeń w ciągu miesiąca oraz pracę poza zakładem karnym z ograniczonym konwojowaniem. Dodatkowo więźniowie mają możliwość korzystania z programów jak i szkoleń odbywających się poza zakładem karnym.

Ostatnim typem więzienia jest zakład karny otwarty. Przeznaczony jest w głównej mierze dla osób odbywających karę po raz pierwszy jak i osób młodocianych. Stanowi też ostatni szczebel resocjalizacji skazanych, którzy odbywali karę na zasadach progresji, czyli przechodzenia do łagodniejszych form resocjalizacji.

W zakładzie otwartym więźniowie mają największe swobody miedzy innymi prawo do widzeń i spotkań bez ograniczeń. Co więcej, mogą brać udział w imprezach kulturalno-oświatowych oraz sportowych poza terenem zakładu karnego. Dodatkowo mogą w każdej chwili opuszczać swoją cele oraz pracować poza terenem więzienia bez potrzeby konwojowania.

Komentarze