Stłuczka, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i co dalej?

Stłuczka samochodówKolizja, stłuczka czy wypadek to zawsze niezwykle stresująca sytuacja dla osoby, która bierze udział w tym zdarzeniu - niezależnie od tego, czy jest sprawcą, czy poszkodowanym. Aby jednak uniknąć dodatkowych problemów zawsze warto mieć przy sobie druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym - jak go przygotować oraz kiedy warto go wypełnić?

Jak postępować w przypadku brania udziału w zdarzeniu drogowym?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy przede wszystkim od tego, czy są jakiekolwiek ofiary w ludziach (chodzi tutaj zarówno o zabitych, jak i rannych). Pierwszym krokiem po każdym zdarzeniu drogowym powinna więc być ocena sytuacji i w razie potrzeby wezwanie odpowiedniej pomocy. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, w żadnym wypadku nie należy ruszać pojazdów, które brały w nim udział (jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy istnieje konieczność ratowania ludzkiego życia).

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobami poszkodowanymi podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypadku, jak również pozostałym użytkownikom drogi przez odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia lub np. zabezpieczenie rannych przed sytuacją, w której mógłby na nie najechać inny pojazd. Do przyjazdu służb ratunkowych naszym obowiązkiem jest również udzielenie pierwszej pomocy i obecność przy rannych.

Drugą sytuacją, w której to właśnie wykorzystywane jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to kolizja bez ofiar w ludziach. W takich okolicznościach istnieje obowiązek usunięcia samochodów na pobocze, tak aby w żaden sposób nie zagrażały one bezpieczeństwu innych użytkowników drogi. Przed usunięciem samochodów warto jednak wykonać zdjęcie, które prezentować będzie uczestniczące w kolizji pojazdy zaraz po zdarzeniu. W przypadku braku ofiar w ludziach nie ma potrzeby wzywania policji i jeżeli sprawca oraz poszkodowany zgadzają się co do przyczyn zdarzenia, wystarczy wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu, które warto zawsze mieć przy sobie na tę okoliczność.

UWAGA!

Nawet jeżeli nie ma ofiar w ludziach, jednak zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo, które związane może być np. z jazdą pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających policję należy bezwzględnie wezwać na miejsce zdarzenia.

Odpowiednie wypełnienie druku

Właściwie przygotowane oświadczenie to podstawa do uniknięcia problemów, jeżeli chodzi o likwidację szkody. Najlepszym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia na specjalnie przeznaczonym do tego druku, który w większości przypadków jest przekazywany klientom podczas zawierania umów ubezpieczeniowych, ale można go również ściągnąć ze stron internetowych firm ubezpieczeniowych. Taki druk posiada określony, przejrzysty format, pozwalający na stosunkowo łatwe spisanie wszystkich koniecznych informacji.

Niestety jednak nie zawsze mamy dostęp do takiego druku i jedyną możliwością jest samodzielne jego przygotowanie, wówczas stosować się należy do kilku podstawowych zasad:

  • a) najważniejszą rzeczą są dane personalne osób biorących udział w zdarzeniu, a jeżeli pojazd nie jest ich własnością również osób, które są właścicielami aut (podstawowe dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, seria i numer dowodu osobistego, PESEL oraz numer prawa jazdy),
  • b) kolejną ważną sprawą są dane dotyczące aut biorących udział w kolizji (przede wszystkim numer rejestracyjny, marka i model),
  • c) konieczne jest dokładne opisanie uszkodzeń obu pojazdów, wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia z pewnością powstały jeszcze przed kolizją (zapobiega to wyłudzeniom odszkodowań) oraz precyzyjny opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia (w tym adres lub miejsce zdarzenia oraz szkic, który ukazywałby samochody przed, jak i po kolizji),
  • d) jeżeli istnieje taka możliwość, warto spisać dane świadków zdarzenia oraz uzyskać ich podpis na oświadczeniu,
  • e) pamiętajmy również o zdjęciach - ich wykonanie bezpośrednio po wypadku jest często kluczowym dowodem w sprawie.

Następnym krokiem, jaki wykonujemy już po przygotowaniu oświadczenia to powiadomienie ubezpieczyciela - aktualnie większość firm posiada kilka możliwości zgłaszania szkód m. in. osobiście w oddziele, za pomocą infolinii czy przez internet. Proces likwidacji szkody w przypadku właściwie przygotowanego oświadczenia będzie o wiele prostszy, stąd tak ważne jest zebranie wszystkich informacji.

Wspólne oświadczenie, a oświadczenie sprawcy

Bardzo często myloną kwestią podczas spisywania oświadczeń jest kwestia wspólnego oświadczenia i oświadczenia sprawcy - warto wiedzieć, że są to dwie zupełnie różne kwestie. Jaka jest między nimi różnica?

Podstawową kwestią jest to, że wspólne oświadczenie, nie jest przyznaniem się do odpowiedzialności, czym z kolei jest oświadczenie sprawcy, które, aby było ważne, musi zawierać odpowiednią formułkę, w której jedna z osób kierujących pojazdami przyznaje się do winy. Aby oświadczenie takie stało się wiążące, muszą się pod nim znaleźć podpisy zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego.

Według prawa polskiego sprawca nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia, wynika ono jedynie z jego dobrej woli - warto jednak wiedzieć, że oświadczenie takie znacznie skraca czas likwidacji szkody (firmy ubezpieczeniowe nie muszą wówczas samodzielnie oceniać okoliczności zdarzenia). Jeżeli to my jesteśmy sprawcą kolizji, pamiętajmy z kolei o tym, aby pochopnie nie przyjmować na siebie odpowiedzialności (chyba że nasza wina jest oczywista), zamiast tego sporządźmy wspólne oświadczenie. Jeżeli ustalenie sprawcy nie jest możliwe bądź nie zgadzamy się z opinią innych uczestników kolizji, warto zdecydować się na wezwanie policji, aby uniknąć późniejszych kłopotów z firmą ubezpieczeniową.

Komentarze