Pozew zbiorowy - wady i zalety

Pozew zbiorowyZbiorowe dochodzenie swoich praw ma wiele zalet, ale nie można również nie zauważyć kilku wad. Warto zatem dowiedzieć się o szczegółach tego, co czeka nas podczas gdy zaczniemy dociekać swoich roszczeń w grupie kilku osób.

Co warto wiedzieć?

Jest to postępowanie na drodze cywilnej, do którego potrzebnych jest co najmniej dziesięciu osób, które na tej samej podstawie prawnej doznały szkody. Wtedy należy ujednolicić roszczenia, które przypadają każdemu z dochodzących swoje prawa. Jedna osoba, która reprezentuje grupę, walczy o wygraną dla wszystkich. Pozew obejmuje takie dokumenty jak: wniosek o rozpoznanie założonej sprawy w postępowaniu zbiorowym oraz ustalenia dotyczące jednolitych roszczeń grupy. Ważne jest także, aby pamiętać o tym, że osoba, która prowadzi sprawę w imieniu reszty musi dostarczyć oświadczenie o tym, że występuje w charakterze przywódcy grupy. Pozostali członkowie muszą natomiast przedłożyć oświadczenia o przyłączeniu się do pozwu oraz o uznaniu reprezentanta. Do pozwu powinna zostać dołączona również umowa przywódcy grupy z pełnomocnikiem określająca sposób jego wynagrodzenia. W przypadku kiedy działa on na zasadzie prowizji to nie powinna przekroczyć ona 20% kwoty, która zostanie zasądzona. Ponadto należy dołączyć również dokument, który potwierdza uregulowanie opłaty sądowej w wysokości 2% wartości sporu, jednak nie powinna być ona większa niż 100 000zł ani mniejsza od 30zł. Po dostarczeniu wszelkich dokumentów pozostaje tylko czekać na informację czy sąd przyjmie naszą sprawę do rozpoznania w trybie zbiorowym. Jeżeli decyzja będzie pozytywna to w prasie pojawia się wiadomość podana do ogółu, która umożliwia innym osobom, związanym ze sprawą dołączenie się do pozwu. Warto pamiętać, że zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań związanych z postępowaniem sądowym należy się do nich solidnie przygotować.

Nie zawsze się opłaca

Ważne, aby pamiętać, że w przypadku wygranej każdy otrzymuje taką samą część rekompensaty. W dochodzeniu zbiorowym nie ma jednak miejsca na to, aby wysuwać indywidualne postulaty. Jeśli zatem mamy poczucie, że taka rekompensata za krzywdę, o jaką prowadzona jest sprawa zbiorowa, nam nie wystarcza i chcielibyśmy wojować o wyższą kwotę to musimy założyć osobną sprawę i zrezygnować z pozwu zbiorowego. Ponadto pozwany ma prawo udowodnić, że uczestnictwo niektórych osób w oskarżeniu nie powinno być brane pod uwagę. Jeżeli mu się to uda a liczba członków zespołu pozywającego spadnie poniżej wymaganych dziesięciu - sąd przerwie postępowanie i odrzuci pozew. Ważne jest również to, że w przypadku gdybyśmy chcieli zmniejszyć żądania bądź iść na ugodę - potrzebujemy do tego co najmniej połowy grupy, nie mamy bowiem szans na całkiem samodzielne działanie. Na prośbę pozwanego sąd może również orzec kaucję, która ma go zabezpieczyć przed kosztami sądowymi w razie wygranej procesu. Należy ją wpłacić jak najszybciej, w innym wypadku sąd również może odrzucić pozew.

Czemu warto?

Zaletą takiego rozwiązania zdecydowanie jest to, że możemy na nim oszczędzić. Kosztami podstawowymi bowiem będą jedynie opłaty za wniesienie powództwa i w przypadku pozwu zbiorowego wynoszą one jedynie 2% wartości przedmiotu, dla którego wszczęto postępowanie. W sprawie prowadzonej indywidualnie jest to natomiast aż 5%. Pozostałe koszty są natomiast podzielone równo na wszystkich.

Do pozwu zbiorowego należy się dobrze przygotować. Zanim zatem zdecydujemy się dołączyć do grupy - zorientujmy się w wadach i zaletach takiego rozwiązania. Oczywiście jest to indywidualna sprawa i warto pamiętać o tym, że decyzję trzeba podjąć samodzielnie mając na uwadze swoje własne dobro.

Źródło: www.kancelariaea.pl.

Komentarze