Dziecko w ruchu drogowym - prawa i obowiązki

Dziecko w ruchu drogowymDziecko w ruchu drogowym - prawa i obowiązki związane z przewożeniem samochodem oraz poruszaniem się pieszo i rowerem.

Kwestia przepisów regulujących prawa i obowiązki związane z uczestnictwem dzieci w ruchu drogowym jest teraz, na początku września, bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Nasze pociechy rozpoczęły nowy rok szkolny i jakoś do szkoły muszą się przecież dostać. Powoduje to, że stają się uczestnikami ruchu drogowego.

W kodeksie drogowym ustawodawca zastosował kilka kryteriów wg których dopuszcza określone formy poruszania się dzieci po drodze. Dlatego warto zapoznać się garścią najbardziej przydatnych informacji.

Pierwszym kryterium jest granica wiekowa, czyli wiek 7 lat. Od dnia 7 urodzin dziecko może w pełni samodzielnie poruszać się po drogach pieszo. Natomiast do tego czasu może się poruszać po drodze jedynie pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat. Wyjątkiem są tutaj strefy zamieszkania oraz drogi przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszych - tam samodzielnie może poruszać się także dziecko poniżej 7 roku życia.

Trochę inaczej sytuacja wygląda jeśli dziecko chce poruszać się po drogach rowerem. Do 7 lat dziecko można przewozić na rowerze wyposażonym w dodatkowe siodełko zapewniające bezpieczną jazdę lub w przyczepie rowerowej. Kiedy dziecko skończy 7 lat może już jeździć swoim rowerem, ale nadal traktowane w zasadzie jak pieszy, tj. może korzystać z chodnika, przejść dla pieszych a jezdnią poruszać się jedynie po jej lewej stronie. Różnica jest taka, że dla dziecka poruszającego się rowerkiem nie wystarczy już dziesięcioletni opiekun, lecz konieczna jest opieka osoby pełnoletniej. Kolejną granicą wiekową jest wiek 10 lat - wtedy dziecko może już zdobyć kartę rowerową i poruszać się po drogach samodzielnie.

Kolejnym kryterium jest prędkość i dotyczy możliwości przewożenia dziecka motocyklem. Kodeks drogowy przewiduje możliwość przewożenia dzieci poniżej 7 roku życia, ale nie można wtedy motocykla rozpędzić do prędkości większej niż powyżej 40 km/h.

Największym zainteresowaniem cieszą się jednak przepisy dotyczące przewożenia dzieci samochodem. W niniejszym artykule skupię się na przepisach dotyczących aut osobowych z maksymalną liczbą 8 miejsc (w tym kierowca) oraz aut dostawczych. Ustawodawca wprowadził tu szereg uregulowań. Niestety ustawa Prawo o ruchu drogowym została skonstruowana tak, że przepisy dotyczące przewożenia dzieci rozrzucone są w kilku jej częściach, co może utrudniać odnalezienie interesującego nas przepisu. Postaram się zatem przedstawić je nieco bardziej przejrzyście niż jest to zapisane w kodeksie drogowym.

Obecnie najważniejszym kryterium nie jest tu już wiek dziecka, lecz jego wzrost. Ogólnie w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym obowiązkowo musi być przewożone dziecko które ma mniej niż 150 cm wzrostu. Od tego obowiązku jest jednak kilka wyjątków.

Pierwszym z nich jest granica wzrostu dziecka 135 cm, o ile dziecko przekroczyło wagę 36 kg (wg odrębnych przepisów w Polsce nie są dopuszczalne foteliki ani inne urządzenia przytrzymujące dla osób o masie ciała powyżej 36 kg). A zatem, jeśli mamy dziecko o wzroście w przedziale 135 - 150 cm oraz o masie ciała powyżej 36 kg, możemy przewozić je bez fotelika, ale jedynie na tylnym siedzeniu auta. Chcąc przewozić takie dziecko na przednim siedzeniu musimy je mimo wszystko umieścić w foteliku lub na urządzeniu przytrzymującym.

Drugim wyjątkiem jest przewożenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat na tylnym siedzeniu. Jeśli na tylnym siedzeniu zainstalowane są już dwa foteliki lub inne urządzenia przytrzymujące i nie ma możliwości montażu trzeciego, to trzecie dziecko może być zabezpieczone jedynie pasami bezpieczeństwa. W praktyce dotyczy to tylko standardowych samochodów osobowych, ponieważ w większych samochodach rodzinnych lub dostawczych czy półciężarowych, w kabinach jest wystarczająca ilość miejsca do montażu trzech fotelików.

Aktualny pozostał przepis zakazujący przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego z poduszkę powietrzną, dokonano jednak drobnej zmiany jego treści. Wg nowego brzmienia zakaz nie dotyczy aut, w których poduszka powietrzna dla pasażera jest nieaktywna. Ponadto teraz można przewozić dziecko z przodu nie tylko w foteliku, ale również przy zastosowaniu innego urządzenia przytrzymującego.

Co do samych fotelików i urządzeń przytrzymujących nowe przepisy nakładają na kierowcę obowiązek dostosowania urządzenia do masy ciała i wzrostu dziecka oraz zachowania zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi. Ponadto należy pamiętać, że każde takie urządzenie bezwzględnie musi być zamontowane zgodnie z instrukcją i zalecenia producenta. Nie zastosowanie się do powyższych uregulowań także może skutkować nałożeniem kary grzywny podczas kontroli drogowej.

Zachowane również zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej) - we wszystkich tych przypadkach dziecko nie musi być przewożone w foteliku czy przy użyciu innego urządzenia przytrzymującego.

Komentarze