Definicja narodu - koncepcje

Definicja naroduNaród ma wiele definicji, dla każdego znaczy on coś innego. Pod względem prawnym wyróżnia się jednak trzy ważne koncepcje związane z jego zdefiniowaniem. Po pierwsze jest to koncepcja naturalistyczna, czyli taka, że naród jest grupą genetycznie uwarunkowaną właściwościami środowiska.

Inną koncepcją jest koncepcja politologiczna, mówiąca nam o tym, że naród to wspólnota politologiczna identyfikująca się z państwem. Ostatnią z ważniejszych definicji jest koncepcja kulturowa, czyli, że naród tworzy społeczność ukształtowana kulturowo bądź też historycznie.

Naród od państwa wyróżnia się tym, że ma kulturową wspólnotę, a państwo tego nie posiada. Bardzo ważną koncepcją narodu jest koncepcja narodu państwowego stworzona przez Hegla oraz Tonniesa. Naród według nich jest kierowany przez państwo (według Hegla istniało społeczeństwo obywatelskie, a według Tonniesa naród to wspólnota a nie społeczeństwo). Inne z bardziej popularnych definicji narodu to przede wszystkim takie jak: rasowo-antropologiczne (wspólnota pochodzenia lub krwi), psychologiczno-kulturowe (własna kultura duchowa i materialna, więź narodowa, odrębność), etatystyczne (związek narodu i państwa, utożsamianie się narodu z obywatelami państwa), oraz historyczne (wytwór procesów historycznych).

Każdy z nas postrzega to jednak na swój sposób, więc jak widać wyraźnie wszystko pod tym względem zależy tylko i wyłącznie od nas samych, musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że naród posiada pewne cechy strukturalne, które są dla niego bardzo charakterystyczne. Mianowicie chodzi tutaj o wspólnotę solidarnościową, dążącą do stworzenia państwa, a także o duchowy związek ludzi. Niekiedy uważa się, że naród powstał z grup etnicznych, czy też jest wytworem nacjonalizmu, nie da się więc jasno określić tego, jaką definicję ma naród, istnieje ich wiele, również pod względem prawnym. Sami wiemy najlepiej co oznacza dla nas naród, dlatego też nasze rozumowanie jest pod tym względem najważniejsze, warto mieć na ten temat swoje zdanie i spostrzeżenia, których powinniśmy bronić.

Komentarze