Wydziedziczenie - co powinieneś widzieć przed spisaniem testamentu

WydziedziczenieWydziedziczenie jest pozbawieniem dzieci, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Opisana instytucja uniemożliwia osiągnięcie przez wskazane osoby korzyści finansowych i materialnych po śmierci członka rodziny. Dowiedz się, jakie zasady regulują wydziedziczanie, zanim przystąpisz do spisywania testamentu.

Wydziedziczenie nie jest dowolne

Wydziedziczenie musi być poparte określonymi przesłankami, w tym zajściem okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym. Zachowek, do którego praw można pozbawić, przysługuje małżonkowi i dzieciom albo małżonkowi i rodzicom, ale nigdy nie uzyskuje go rodzeństwo spadkodawcy. Wydziedziczenie wiąże się z odebraniem przywilejów, lecz w tej kwestii nie ma dowolności. Samo pozbawienie udziału w spadku nie jest tą samą instytucją prawną i wymaga oddzielnego oświadczenia w testamencie.

Przesłanki wydziedziczenia

Wydziedziczenie może być dokonane wyłącznie w testamencie i jedynie z przyczyn ujętych w Kodeksie cywilnym. Zachowku legalnie zostanie pozbawiony ktoś, kto wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zapis dotyczy sytuacji, w których mimo interwencji członka rodziny przyszły spadkobierca łamie przyjęte w społeczeństwie normy. Przykładowo wydziedziczyć można człowieka utrzymującego się z działalności przestępczej, hazardzistę, alkoholika, narkomana albo osobę wyłudzającą zasiłek lub prostytuującą się. Co istotne, wyżej wymienione sposoby postępowania muszą być stałe i ciągłe. Jeżeli od momentu wydziedziczenia do otwarcia spadku wydziedziczony zmienił styl życia, nierzadko zyskuje możliwość wnoszenia o unieważnienie wydziedziczenia z powodu ustania jego przyczyn. Pozbawiony zachowku, według Kodeksu cywilnego, zostanie również ktoś, kto dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Wydziedziczyć można także spadkobiercę uporczywie niedopełniającego obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy - nieutrzymującego z nim kontaktu, nieudzielającego pomocy w trakcie choroby oraz niewywiązującego się z obowiązku alimentacyjnego.

Jak wydziedziczyć konkretną osobę?

Jeśli osoba uprawniona do zachowku spełnia jedną lub kilka wspomnianych przesłanek, aktu wydziedziczenia trzeba dokonać w testamencie. W tym celu sporządza się nowy dokument albo wprowadza się zmiany w już istniejącym. Wydziedziczając daną osobę należy wskazać dokładnie przyczynę takiej decyzji. Pozbawionego zachowku traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Ponadto przed spisaniem testamentu powinno się wiedzieć, że wydziedziczenie nie rozciąga się na wnuki. Jeśli ojciec wydziedziczy syna, jego dzieci mogą domagać się zachowku.

Wydziedziczenie pozwala na odebranie konkretnym członkom rodziny szans uzyskania korzyści przy podziale majątku. Warto pamiętać, że wspomniana instytucja nie jest nieodwracalna. Przykładowo, jeżeli pogodzimy się z krewnym, którego wcześniej wydziedziczyliśmy, mamy możliwość przywrócenia mu prawa do zachowku.

Autor: www.kancelariaea.pl.