Różne szczeble edukacji

EdukacjaSzczeble edukacji. Edukacja zaczyna się już bardzo wcześnie, kiedy zaczynamy uczyć się chodzić, mówić, gdy nasi rodzice rozpoczynają ze swoimi pociechami tą wspaniałą naukę poznawania świata. Później wiele dzieci jest zapisywanych do przedszkola, gdzie uczą się nie tylko literek i cyferek, ale również nawiązywania kontaktów z innymi, zarówno dziećmi jak i dorosłymi.

To bardzo ważna nauka i czas wchodzenia w pierwsze interakcje społeczne. Później przychodzi czas na zerówkę, gdzie jest już więcej zajęć edukacyjnych, ale także przewidziane jest miejsce na zabawę. Gdy dziecko kończy siedem lat rozpoczyna naukę szkolną.

Szkoła podstawowa obejmuje sześć klas. Później przychodzi czas n trzyletnie gimnazjum. Osoba je kończąca jest nastolatkiem, ma około piętnastu lat i musi zadecydować czy i gdzie chce się dalej uczyć. Ma oczywiście kilka możliwości do wyboru.

Może pójść do liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Po trzech pierwszych typach szkół zdaje się maturę, a po technikum również egzamin zawodowy i można kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Po zasadniczej szkole zawodowej również można kontynuować naukę w uzupełniającym liceum lub technikum i później zdać maturę.

Gdy młody człowiek zdecyduje się iść na studia ma oczywiście do wybory wiele kierunków, dwa tryby: dzienny i zaoczny jak również studia inżynierskie i licencjackie, kończące się odpowiednim tytułem. Następnie może kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich. Kilka kierunków nadal prowadzonych jest jednak w trybie jednolitych studiów magisterskich. Są to medycyna, prawo i psychologia.

Gdy dana osoba ukończy studia i posiada wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, może kontynuować swoją edukację na wybranych studiach podyplomowych, również tych niezwiązanych z wcześniejszym wykształceniem.

Bardzo modne są dziś również różnego typu kursy doszkalające i szkolenia podnoszące naszą wiedzę i kwalifikacje. Pracodawcy bardzo sobie to cenią u swoich pracowników.