Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rodzina zastępcza - zawodowa i niezawodowa. Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzina zastępczaRodziną zastępczą nazywamy małżeństwo lub jedną osobę, którzy decydują się wychowywać nieletnie dziecko, jednoczenie nie będąc jego biologicznymi rodzicami (rodzicem). Inaczej mówiąc to rodzaj pieczy zastępczej, kiedy ludzie opiekują się dzieckiem ponieważ jego rodzice nie mogą tej opieki sprawować z różnych przyczyn.

Więcej…

 

Ile kosztuje rozwód? Koszty rozwodu

Ile kosztuje rozwód?Niestety w Polsce rozpada się już co trzecie małżeństwo. O rozwód lub separację wnioskują coraz młodsze stażem pary. Ponad połowa osób, które chcą zakończyć związek małżeński, zawarła go mniej niż 5 lat temu. Do najczęstszych przyczyn rozwodów należą: niezgodność charakterów, niewierność, przemoc (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna), czy nadużywanie alkoholu lub środków odurzających przez jednego z partnerów.

Więcej…

   

Rozwód - kto spłaca kredyt małżeński?

Rozwód - kredyt małżeńskiPiękne chwile za nami. Miłość początkowo tak gorąca, wygasła i małżonkowie zaczęli się od siebie odsuwać. Nim to jednak nastąpiło były wielkie plany, własne mieszkanie... a teraz jest problem. Związek się rozpadł, a obowiązek spłaty kredytu pozostał.

Więcej…

 

Czym jest prawo rodzinne? Pojęcia, podział, zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinnePrawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje, wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego. Są one ujęte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Więcej…