Prawo pracy

Odszkodowanie w prawie pracy

Odszkodowanie - Prawo pracyPrawo pracy potrzebne jest w celu zabezpieczenia zarówno pracodawcę jak i pracownika przed złym traktowaniem, a także w celu określenie praw i obowiązków obu stron stosunku pracy. Jednak występują nieliczne sytuacje, w którym jedna ze stron żąda zadośćuczynienia za niewypełnienie obowiązków bądź złamanie praw. Prawo pracy ma za zadanie w takich sytuacjach pomagać i egzekwować należące się zadośćuczynienie.

Więcej…

 

Seksizm dawniej i dziś, seksizm w pracy

Seksizm w pracySeksizm kojarzy się nam z dyskryminacją kobiet, z przekonaniem, że są gorsze od mężczyzn. Takie jest tradycyjne rozumienie tego pojęcia, dziś wraca do użycia w nieco innym znaczeniu, jako pogląd, że płcie nie są równe.

Więcej…

   

Dyscyplina pracy

Dyscyplina pracyDyscyplina pracy jak sugeruje nazwa ma na celu wdrożenie pracowników do przestrzegania dyscypliny, ładu i porządku w danym miejscu pracy. Korespondencja z zakresu dyscypliny pracy sporządzana jest w przypadku naruszenia przez pracownika lub kilku pracowników przepisów dyscyplinarnych, zakresu BHP czy ochrony przeciwpożarowej.

Więcej…

 

Ostracyzm a mobbing

Ostracyzm w pracyTermin ostracyzmu kojarzy się nam ze starożytnymi sądami, kiedy to na skorupkach wydrapywano dane zdrajców i na tej postawie zakazywano ich na wygnanie lub inna karę. Niestety, dziś pojęcie to jest nadal żywe ale w nieco zmienionej formie.

Więcej…