Odszkodowanie i zadośćuczynienie - co warto wiedzieć?

Odszkodowanie i zadośćuczynienieCo warto wiedzieć na temat odszkodowań? Zapraszamy do naszego artykułu!

Osoby poszkodowane na skutek różnego rodzaju zdarzeń i wypadków losowych mogą ubiegać się o stosowną rekompensatę. Mowa tutaj między innymi o odszkodowaniach komunikacyjnych, zadośćuczynieniu za śmierć bliskiej osoby czy rekompensatach za opóźniony lot. Co warto wiedzieć na temat dochodzenia odszkodowań? O tym przeczytacie poniżej, zachęcamy do lektury!

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Warto zaznaczyć, że odszkodowanie nie jest tym samym, co zadośćuczynienie. O odszkodowaniu mówimy, gdy dana osoba poniesie szkodę majątkową, a dokładniej mówiąc, gdy naruszone zostaną jej interesy i dobra majątkowe. Wymienić tutaj możemy na przykład zniszczenie samochodu czy mieszkania.

Celem wypłaty zadośćuczynienia jest natomiast rekompensata strat niemajątkowych. Straty niemajątkowe uważane są za trudniejsze do zdefiniowania niż straty majątkowe. Mówiąc ogólnie do start niemajątkowych zaliczamy cierpienie psychiczne i fizyczne osoby poszkodowanej. O zadośćuczynieniu mówimy, gdy poszkodowany na przykład poniósł uszczerbek na zdrowiu.

Rodzaje odszkodowań i zadośćuczynień

Wyróżniamy różne rodzaje odszkodowań i zadośćuczynień, są to:

  • Odszkodowanie komunikacyjne - odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobom, które poniosły szkodę osobową lub rzeczową podczas wypadku lub kolizji drogowej. Warto tutaj zaznaczyć, że odszkodowanie nie przysługuje sprawcy wypadku, należy się natomiast wszystkim poszkodowanym - kierowcy pojazdu, pasażerom, rowerzystom, pieszym.
  • Odszkodowanie obejmujące koszty leczenia - jest to odszkodowanie, które ma pokryć koszty leczenia, jakie rozpocząć musiała osoba poszkodowana.
  • Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - o takie zadośćuczynienie mogą ubiegać się najbliżsi zmarłego. Pieniądze otrzymane z odszkodowania mają zrekompensować zarówno cierpienie psychiczne, jak i straty materialne, z którymi muszą zmierzyć się najbliżsi zmarłej osoby.
  • Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu - takie zadośćuczynienie jest rodzajem rekompensaty za uszkodzenie ciała i pogorszenie stanu zdrowia. Uściślając, przyjmuje się, że zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom, które zmagają z upośledzeniem funkcji organizmu, na przykład przez naruszenie czynności narządu ciała.

Proces dochodzenia odszkodowań

Proces dochodzenia odszkodowań wymaga pewnej wiedzy na temat różnego typu procedur. Skupmy się na procesie ubiegania się o odszkodowanie przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym.

Wszelkie czynności rozpoczynają się od złożenia stosownego wniosku w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. Bardzo ważną kwestią jest, aby do wniosku dołączyć stosowną dokumentację, mowa tutaj o zaświadczeniach lekarskich, kosztorysach dotyczących leczenia, fotografiach z miejsca wypadku, zeznaniach świadków.

Gdy już złożymy komplet dokumentów, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na odpowiedź i propozycję rekompensaty. Jeśli zgadzamy się z ową propozycją sprawa jest zamknięta i możemy oczekiwać środków pieniężnych. Niestety, często zdarza się, że kwota jest nieadekwatna do poniesionej straty. W takim przypadku, w ciągu 14 dni roboczych możemy odwołać się od decyzji. Jeśli nadal kwota nie będzie satysfakcjonująca rozwiązaniem jest wstąpienie na drogę sądową.

Na koniec

Podpowiadamy, że warto skorzystać z pomocy kancelarii, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań. Wiedza i doświadczenie fachowców będą dużą pomocą i znacznie zwiększą szansę na należyte odszkodowanie.

Autor: www.jwc-kancelaria.pl.